S T R A T E G I S C H E   A D V I E Z E N


Dicht het gat tussen je plan en realisatie

Vaak is er een gat tussen voorafgestelde en gerealiseerde doelen. Het kan zijn dat die te optimistisch zijn opgesteld. Maar vaak blijkt dat de weg ernaartoe (de strategie) niet de juiste resultaten heeft gegeven. Hoe ga je dat gat dichten? Wij helpen je graag met strategisch advies.

Waarom een strategie niet werkt, een paar voorbeelden:

  • De organisatie werkt nog te veel top-down.
  • De aandacht ligt te veel bij operationele zaken.
  • Er wordt eenmalig aan een strategie gewerkt, daarna verslapt het.
  • Een strategie wordt onvoldoende ingebed in de organisatie.

Hoe definieer je nu een succesvolle strategie? En hoe zorg je ervoor dat deze volledig wordt opgenomen binnen je organisatie?

Een succesvolle strategie

Een slimme en krachtige strategie zorgt voor een helder raamwerk waarlangs beslissingen van hoog tot laag genomen kunnen worden. En dat zorgt ervoor dat medewerkers hun belangrijke bijdrage in de strategie beseffen. Ze kunnen elke dag acties en beslissingen nemen in lijn met de strategie. Met dit raamwerk is een strategie niet alleen een definitie, maar een concreet organisatiemodel.

Strategisch advies van Consulon

Ons strategisch advies richt zich op twee cruciale onderdelen:

  1. Glasheldere formulering die voor iedereen te begrijpen valt 
  2. Implementatie tot in de haarvaten van je onderneming..

1. Glasheldere formulering

Tijdens de eerste fase van het strategisch advies kijken we naar het competitief voordeel dat je kunt bereiken. Ook nemen we de belangrijkste ontwikkelingen in je branche, de technologische trends, je huidige strategische positionering en het veranderpotentieel in je organisatie onder de loep. Het strategisch advies moet tenslotte goed uitvoerbaar zijn.

2. Grondige implementatie

In de tweede fase van het strategisch advies kijken we op welke wijze je managers en medewerkers concreet bij kunnen dragen aan de uitvoering van de strategie. Kortom: welke acties helpen om sneller je doelen te realiseren, en welke juist niet? Wat moet er veranderen? Ons uitgangspunt daarbij is dat het talent in jouw organisatie in dat proces een belangrijke rol krijgt toebedeeld.

Voordelen

Integrale aanpak.
Werken vanuit
strategische doelen.
Advies én implementatie.
Kennis van jouw
sector.
Focus op
de intelligente organisatie.

Specialist in strategisch advies

Een van de specialiteiten van Consulon is het geven van strategisch advies. Onze consultants zijn doorgewinterde strategen met zeer ruime ervaring en expertise op strategisch vlak.

Neem contact op voor het juiste strategie advies

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak over strategisch advies en leg ons je vraagstuk voor.